privaT afhentning

Pant-for-Pant henter også tomme flasker
privat, hvor der er behov for en vis volumen hvor afhentningen ikke sker helt så frekvent.

Vi arbejder på at opbygge afhentningsruter – også udenfor hovedstadsområdet.

Herunder er der også mulighed for at blive ambassadør for Pant-for-Pant – hvor du ganske enkelt
koordinerer indsamlingen af pantflasker i dit lokalområde – det vil sige,
 ved at involvere dit netværk, din familie, din skole, din opgang, din arbejdsplads eller dine venner.

Ring og hør mere på 32 32 00 55 eller skriv til hello@pantforpant.dk.